Nødvendig grunnarbeide

1, Avretting av underlag for banen, det er veldig viktig at det blir pukket opp med jevnt lag av pukk under hele banen

2, Legging av duk og oppfylling med maskinkult som avrettes med subus på toppen. Det vil bli fylt opp i gjennomsnitt 80 cm med maskinkult for å få banen rett.

3, Montering av 2 stk kummer, H-1,5 meter. Diameter 1 meter. De fylles med betong sammen med stang til nett.

4, Asfaltering av banen med 3cm agb 11 og 3cm agb 8

4168126

Standardmål

Her ligger standardmål for en tennisbane slik at dere har kunnskap om hvor mye plass dette vil ta.

Nedlast som PDF.

4164101_orig