Plexipave Standard

5845190
HARD COURT
Perfect for Home and schools

9570003

Som det fremgår av bildepresentasjonen er dette det enkleste banedekket. Dersom en ikke bruker banen mye hver dag, er Plexipave Standard riktig dekke for de fleste. Dekket gir lite beskyttelse for knær og rygg over tid, så husk at ved mye bruk bør det investeres i et dekke med mer støtdemping.